Novinky

Obrázok článku:  Čo všetko sa môže skrývať za pojmom SILÁŽ ...

Čo všetko sa môže skrývať za pojmom SILÁŽ ...

28.2.2024 sme prezentovali naše skúsenosti, poznatky a výsledky na "Schaumann on-line konference 2024" vysielanú v TV Zemědelec ...

https://tvzemedelec.cz/videa/schaumann-on-line-konference-2024/