Silážovanie pre každého

ACCTOP
Slovak Agency For International Development Cooperation
SlovakAid

PROJEKT ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PODPORA VZDELÁVANIA A ZVYŠOVANIA KVALITY ODBORNÉHO PORADENSTVA
ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ


 • Publications

  Publikácie

 • News

  Články

 • Novinky

  Novinky

PODPORA VZDELÁVANIA A ZVYŠOVANIA KVALITY ODBORNÉHO PORADENSTVA V BIELORUSKU


Obrázok krmiva

PROGRAM PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV

PODPORIŤ VYTVÁRANIE NOVÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV, BUDOVAŤ A PODPOROVAŤ UDRŽATEĽNÉ KAPACITY MIESTNYCH PARTNEROV

Cieľovým odvetvím projektu je poľnohospodárska výroba v Bielorusku so zameraním na jej výrobnú, ale taktiež aj na odbornú poradenskú základňu.

Hlavným cieľom projektu je budovanie, rozvoj a zvyšovanie vedomostnej úrovne a odborných zručností pracovníkov v oblasti konzervácie objemových krmív, ale aj v oblasti ich kompetentného a čo najefektívnejšieho využívania získaných zručností vo výžive prežúvavcov.

Partneri projektu nadväzujú na vzájomný vzťah, ktorý sa zrodil na poli odborného vzdelávania,. V rámci tohto projektu sa do plnej praktickej realizácie rozvíjajú zámery, vytýčené v priebehu prvých kontaktov.

Partner projektu / spoločnosť ACCTOP / sídliaci v Minsku a pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej výroby na celom území Bieloruska sa zaoberá výrobou a predajom krmív, kŕmnych doplnkov a konzervačných prípravkov na konzervovanie objemových krmív, ale aj odborným poradenstvom pre poľnohospodársku prvovýrobu.

Partner projektu / spoločnosť FEED LAB / je registrovaným výskumne vývojovým pracoviskom v Slovenskej republike. Dlhodobo sa sústreďuje na oblasť odborného poradenstva, na vzdelávanie odborných poradcov, ale aj riadiacich a výkonných pracovníkov v poľnohospodárstve. Poskytuje tiež služby pre výrobnú poľnohospodársku prax, ktorými sú na prvom mieste rozbory a testovanie objemových krmív a má v tomto segmente bohaté a dlhoročné skúsenosti.

Hlavnými aktivitami projektu sú:

 • špecializovaný vzdelávací program VÝROBA A SILÁŽOVANIE OBJEMOVÝCH KRMÍV pre odborných poradcov partnera a tiež pre jeho klientov z prvovýroby
 • rozvoj a získavanie praktických odborných zručností vo využívaní nadobudnutých znalostí a poznatkov pomocou aplikácie TAURINUT

Projekt prispeje k významnému zvýšeniu odbornej úrovne, vzdelanosti a kompetentnosti poradcov spoločnosti ACCTOP v problematike výroby objemových krmív a ich konzervácie v procese silážovania.
Realizáciou projektu sa jednak zníži záťaž životného prostredia a zníži sa ekologické riziko a záťaž spodných vôd (redukcia odtoku silážnych štiav) a súčasne, realizácia projektu napomôže adekvátne reagovať na následky rozvíjajúcich sa klimatických zmien. Projekt aktívne prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju krajiny.

Projekt je financovaný prostredníctvom dotácie 60 132,80 EUR z finančných prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako rozvojová pomoc SlovakAid a 15 033,20 z prostriedkov partnera FEED LAB s.r.o.

Ukončenie projektu: 30. septembra 2021

Novinky

Obrázok článku: KRMOVINÁRSKE AGROLABORATÓRIUM

KRMOVINÁRSKE AGROLABORATÓRIUM

našim primárnym cieľovým zameraním sú KRMIVÁ, a zvlášť OBJEMOVÉ KRMIVÁ sústreďujeme sa na širokú škálu dôležitých živinových p...

Čítať ďalej
Obrázok článku: Siláže - hodnotenie živinovej a fermentačnej kvality

Siláže - hodnotenie živinovej a fermentačnej kvality

Hodnotenie kvality siláže - Výroba siláže predstavuje zložitý biologický proces, ktorého cieľom je vyrobiť ...

Čítať ďalej

Potrebujete poradiť?

... stránka vo vývoji ... 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus semper sit amet eros nec semper. Donec ultrices dui risus, et pellentesque tellus semper eu. Donec luctus et erat nec feugiat. Phasellus placerat leo eros, in gravida nisl vestibulum at. Phasellus dapibus erat nulla, a porta lorem cursus viverra. Mauris hendrerit aliquet arcu vel ornare. Cras ultricies pretium dolor quis porttitor. In non risus non ligula ullamcorper consectetur id a enim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus semper sit amet eros nec semper. Donec ultrices dui risus, et pellentesque tellus semper eu. Donec luctus et erat nec feugiat. Phasellus placerat leo eros, in gravida nisl vestibulum at. Phasellus dapibus erat nulla, a porta lorem cursus viverra. Mauris hendrerit aliquet arcu vel ornare. Cras ultricies pretium dolor quis porttitor. In non risus non ligula ullamcorper consectetur id a enim.