Novinky

Obrázok článku: KRMOVINÁRSKE AGROLABORATÓRIUM

KRMOVINÁRSKE AGROLABORATÓRIUM

  • našim primárnym cieľovým zameraním sú KRMIVÁ, a zvlášť OBJEMOVÉ KRMIVÁ
  • sústreďujeme sa na širokú škálu dôležitých živinových parametrov a charakteristík krmív, ale tiež aj na najnovšie moderné metódy a postupy
  • našim cieľom je čo najpodrobnejšie a najdôslednejšie charakterizovať a komplexne vyjadriť kvalitu krmív 
  • výsledky chemických a fyzikálnych meraní vyjadrujeme tiež aj v reči praktikov t.j. vo vyjadrení produkčnej účinnosti krmív
  • k výsledkom rozborov pripájame aj kvalifikovaný a kompetentný odborný komentár 
  • náklady na krmivá predstavujú kľúčovú nákladovú položku v živočíšnej výrobe a sú významným nástrojom intenzifikácie výroby
  • analýzy vykonávame v čo najkratšom čase (aj do 24 hod.), pretože vieme, že rýchlosť je úplne nevyhnutná pre ich praktickú a operatívnu aplikáciu
  • ponúkame našim klientom aj odbornú podporu a kvalitné vzdelávanie prepojené s výrobnou praxou

KVALITNÝ A CIEĽAVEDOME ZAMERANÝ ROZBOR KRMIVA NEPREDSTAVUJE NÁKLAD, ALE JE INVESTÍCIOU, KTORÁ SA SPRÁVNYM POUŽITÍM URČITE ZHODNOTÍ