KEDY ZBERAŤ KUKURICU NA SILÁŽ? ... názory a fakty ...


„Dajte nám stručné, jednoduché a jasné odporučenie, ktoré nám pomôže vyrobiť výbornú kukuričnú siláž!“ ... táto otázka v poslednom období opakovane zaznela na seminároch a v osobných stretnutiach vo výrobe. Najjednoduchšia a prvá odpoveď: „Pekná prosba, ale ťažká odpoveď!“ V rámci prípravy  odborných podkladov pre projekt NUKLEUS a spolu s COVID obmedzeniami vyprovokovala to, čo bolo už dlhodobo plánované, na čo však nezostával dostatok času: pustiť sa do dátovej analýzy výsledkov z viac ako 5 000 meraní živinového zloženia silážnych kukuríc z období pred ich zberom. Dnes je už bežné, že sa zaujímame o výsledky štatistického spracovania údajov v súvislosti s pandemickou situáciou. A tak sme sa v prvom kole zamerali na údaje z regiónu Spiš, pretože odtiaľ máme konzistentné a priebežné sledovania v priebehu posledných piatich rokov.