SILÁŽNA ZRELOSŤ KUKURICE ... článok Slovenský chov 07-08/2023


... stručný prehľad o silážnej zrelosti ..