KVALITA A EFEKTÍVNOSŤ KRMÍV (NIELEN) OBJEMOVÝCH KRMÍV


V tempe dňa a vo vlne operatívnych povinností nám neraz unikajú detaily. Je to v zásade normálna záležitosť, avšak čas od času je potrebné zastaviť sa a vrátiť sa aj k detailom, ktoré nám bežne unikajú, a ktoré v konečnom dôsledku často predstavujú významné finančné položky. Ak pri stáde s počtom 300 kráv získame alebo vynaložíme denne naviac len 1 cent na kravu, tak suma za 1 rok sa vyšplhá na 1 095 €. A ešte raz, praktickejšie vyjadrenie, zvlášť pre tých, ktorí využívajú viac vizuálnu pamäť: zníženie nákladov na kŕmny deň z 4,89 € na 4,88 € t.j. len o 0,01 € predstavuje za daných podmienok skutočne takmer 1 100 € ročne! Nebudeme a nemusíme ďalej prepočítavať tento jednoduchý model, ale je nám všetkým úplne jasné, čo nasleduje ďalej, čo to znamená pri rozdiele desať a viac centov...
Niekedy je relatívne ľahké získať značnú finančnú čiastku, napríklad nákupom lacnejšej a kvalitatívne nezmenenej komodity. Avšak systematická kontrola stavu a systematické šetrenie hoci podstatne menších finančných čiastok predstavuje stabilnejší systém. Je teda úplne namieste položiť si otázky nielen o možnostiach, ale aj o hraniciach, ktoré je potrebné na prvom mieste spoznať, potom prekonať a konečne udržať dosiahnutú pozíciu. Vo výrobnej praxi tieto otázky viac alebo menej otvorene zaznievajú, avšak najčastejším problémom je spôsob a prístup k riešeniu a vybudovanie systému, ktorý bude  poskytovať korektnú základňu pre rozhodovanie a riadenie. 
Minimalizácia nákladov predstavuje jednu z ekonomických stratégií vo výrobe mlieka, ktorá však má veľmi ďaleko k dokonalosti. Avšak NIE MINIMALIZÁCIA, ALE OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV je cestou k úspechu, ktorej základňou je EFEKTÍVNOSŤ KRMÍV!

Prístup k tejto publikácií je obmedzený, pretože nemáte dostatočné oprávnenie na zobrazenie celej publikácie. Ak si želáte zobraziť publikáciu v plnom rozsahu (celé PDF), prosím kontaktujte nás alebo sa prihláste.

Napíšte nám Prihlásiť sa