LUCERNOVÉ SILÁŽE ZO SEZÓNY 2020 ... KAM SMERUJEME?


Efektívna výroba a úspešná realizácia kravského mlieka na trhu stála, stojí a bude stáť na základni, ktorú vytvárajú stráviteľné živiny objemových krmív. Výkyvy výkupných cien mlieka, ale aj neočakávané a náhle zvýšenia nákupných cien koncentrovaných krmív, napríklad extrahovaných šrotov, to všetko ešte viac zvýrazňuje postavenie a rolu kvality objemových krmív v tomto procese. Skeptici môžu namietať: Načo sa tým opäť zaoberať, veď je to každý rok rovnaké! Možno s nimi súhlasiť, avšak iba v tom zmysle, že navonok a z diaľky to vyzerá skoro rovnako ako v predchádzajúcich rokoch. Diabol sa skrýva v  detailoch, ktoré ľahko a často prehliadame a podceňujeme! A tak sa pozrime detailnejšie na kvalitu lucernových siláží zo sezóny 2020: v kontexte výsledkov z minulých rokov, ale aj z hľadiska vývoja a trendov vo vyspelom chovateľskom svete a v neposlednom rade, aj z pohľadu kľúčového prvku vo výrobe  mlieka: z pohľadu kravy.